Nov 10, 2015

ZP AMRAVATI VARIOUS POST RECRUITMENT 2016 Apply Online www.zpamravati.in

ZP AMRAVATI  VARIOUS POST RECRUITMENT 2016 Apply Online www.zpamravati.in  RECRUITMENT  ZP AMRAVATI  35 POST Applyonline:  www.zpamravati.in 


ZPAMRAVATI.IN recent vacancies in Maharashtra gov in various section please apply
for more information 
:


Click Here For latest Govt Jobs And Recruitment

दि. ०१.०९.२०१३ रोजी घेण्‍यात आलेल्‍या तलाठी पदभरती- २०१३ च्‍या लेखी परीक्षेचा निकाल व ANSWER KEY प्रसिध्‍द करण्‍यात येत आहे. सदर निकालावर आक्षेप/हरकती घ्‍यावयाचे असल्‍यास दि. ०७.०९.२०१३ रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (सायं. ५.४५) जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,अमरावती येथे दाखल करावे.

 

Talathi Bharti - Sep 2013
 

0 comments:

Post a Comment